Tjenester

 

  • Løpende bokføring
  • Løpende rapportering av moms, skatt og avgift
  • Årsoppgjør med ligningsoppgaver
  • Rutineutvikling og kvalitetssikring

 

 

Jeg benytter regnskapssystemet Uni Økonomi Professional til den løpende bokføringen, og Finale Årsoppgjør til årsavslutningen og likningspapirene.

 

Til fakturering internt i din bedrift anbefaler jeg Uni Økonomi sin fakturamodul på nett: www.uni24.no Jeg tildeler brukertilgang fra mitt regnskapssystem. Dine kundefakturaer og kundeinnbetalinger blir da automatisk bokført i mitt regnskapssystem ved løpende synkronisering via internett.

 

Jeg gir veiledning i oppstart og bruk av fakturaprogrammet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Aakvik © 2014 - irene@aakvikregnskap.no

Aakvik Regnskap